Bloedstolling bij vrouwen

Bloedstolling bij vrouwen

Veel vrouwen krijgen tijdens hun vruchtbare levensfase te maken met hevig menstrueel bloedverlies en/of ernstig bloedverlies tijdens de bevalling. Daar kan een stollingsstoornis aan ten grondslag liggen. Ongeveer 1:100 vrouwen heeft een stollingsstoornis veroorzaakt door stollingsfactordeficiënties of een afwijking van de trombocyten. Ongeveer 1:5 vrouwen die met hevig menstrueel bloedverlies wordt doorverwezen naar de gynaecoloog heeft een onderliggende stollingsstoornis.

Dit kennisplatform is een landelijk multidisciplinair initiatief van het Nederlands Zorgnetwerk voor Vrouwen met een Stollingsstoornis (NZVS) en is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP). U kunt hier alle informatie vinden over diagnostiek van stollingsstoornissen en behandeling van vrouwspecifieke problemen bij een stollingsstoornis.

Het is onze missie om de medische zorg voor meisjes en vrouwen met een stollingsstoornis te verbeteren door kennis te delen en de betrokken medische disciplines te verbinden.

Omdat vrouwen vaak vanaf de eerste menstruatie hevig vloeien, en het menstruatiepatroon herkenbaar is van vrouwelijke familieleden met mogelijk dezelfde erfelijke stollingsstoornis, wordt niet altijd (direct) medisch advies gevraagd. Schaamte, stigmatisering en miskenning, mede door zorgverleners, kunnen hier ook een rol in spelen. Helaas is daardoor vaak sprake van een jarenlange diagnostische delay.

Om ernstige bloedingscomplicaties, zoals een levensbedreigende bloeding bij de bevalling, te voorkomen en maatschappelijke participatie evenals kwaliteit van leven te bevorderen, is het van groot belang dat bloedingsklachten al in de eerste lijn (huisarts en verloskundige) serieus genomen worden en dat de juiste diagnostiek wordt ingezet.  

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Om de zorg voor meisjes en vrouwen met een stollingsstoornis te verbeteren, is het belangrijk om kennis te delen. Zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met een stollingsstoornis kunnen zich aanmelden bij het Nederlands Zorgnetwerk voor Vrouwen met een Stollingsstoornis.

- Aanmelden zorgnetwerk

Contactgegevens Nederlands Zorgnetwerk voor Vrouwen met een Stollingsstoornis

Email: bloedstollingbijvrouwen@umcutrecht.nl

Menu